mJournal
· Форум · Участники · Журналы · Случайный журнал · rss ·
Главная -> Журналы -> FatCat
Коты онлайн
 
Страницы: (41) 1 [2] 3 4 ... Последняя »
28 декабря 2023
  10:09   רק
?מיהו המכור
רובנו לא צריכים לחשוב פעמיים על שאלה זו. אנו יודעים! כל חיינו ומחשבותינו התרכזו, בצורה זו או אחרת, בסמים — להשיג, להשתמש ולמצוא דרכים ואמצעים כדי להשיג עוד. חיינו כדי להשתמש, והשתמשנו כדי להיות. המכור, בפשטות, הוא גבר או אישה שחייהם נשלטים על-ידי הסמים. אנו אנשים הלכודים בציפורניה של מחלה מתמשכת ומחמירה שסופה תמיד אותו דבר: בתי-סוהר, מוסדות ומוות


אנו כאן מחלימים
כשבסוף הדרך אנו מגלים שאנו לא יכולים לתפקד כבני-אדם, עם הסמים או בלעדיהם, כולנו ניצבים בפני אותה דילמה. מה כבר נשאר לעשות? נראה שנותרה רק ברירה אחת: או שנמשיך כמיטב יכולתנו עד הסוף המר, בתי סוהר, מוסדות או מוות — או שנמצא דרך חיים חדשה. בשנים שעברו רק למחורים מעטים היתה אפשרות לברירה זו. כיום למחורים יש יותר מזל. בפעם הראשונה בהיסטורייה, דרך פשוטה מוכיחה עצמה בחייהם של מכורים רבים. היא זמינה לכולנו. זוהי תוכנית רוחנית, לא דתית, הידוע בשם מכורים אנונימיים

רק להיום

:אמור לעצמך

רק להיום מחשבותיי יהיו על החלמתי, לחיות וליהנות מהחיים ללא שימוש בסמים

רק להיום יהיה לי אמון במישהו באנ-איי שמאמין בי ורוצה לעזור לי בהחלמתי

רק להיום תהיה לי תוכנית. אני אשתדל לעקוב אחריה כמיטב יכולתי

רק להיום דרך אנ-איי אנסה לשפר את השקפתי על חיי

רק להיום אהיה חסר פחד, מחשבותי יהיו על קשרי החדשים, אנשים שלא משתמשים ושמצאו דרך-חיים חדשה. ככול שאלך בדרך זו, אין לי ממה לפחד| Цитата || Печать || Комментарии:7 |

11 декабря 2023
  09:38    Плавайте поездами аэрофлота
Плавайте поездами аэрофлота


| Цитата || Печать || Комментарии:36 |

26 ноября 2023
  14:50   О четвертом измерении
Куб в двумерном пространстве представляется квадратом, прямоугольником, параллелограммом или даже треугольником — зависит от угла секущей плоскости. То есть каждый квадрат двумерного измерения в других двумерных измерениях (секущих плоскостях) имеет отличающиеся от него копии в других двумерных измерениях.
Аналогично, каждый объект нашего трехмерного восприятия имеет отличающиеся от него его копии в других трехмерных пространствах четвертого измерения.| Цитата || Печать || Комментарии:5 |

18 ноября 2023
  14:48   Мутация
О мутации, благодаря которой появился человек.

Я основываюсь на исследовании воспитания детенышей шимпанзе по методике глухонемых до 6 лет. Оказалось, что нет значимой разницы ни в поведении, ни в словарном запасе, ни в эмоциональных проявлениях.

Обнаружено 3 принципиальных различия детенышей обезьян и человека:

1. Игра в наперстки. Фокусник прячет под одним конфету, крутит наперстки. Угадавший получает конфету. В какой-то момент учительница начинает шепотом подсказывать. Детеныши шимпанзе игнорируют шепот, стараются лучше рассмотреть движения наперстков. Человеческие детеныши перестают следить за наперстками, следуя подсказкам учителя.
2. Эксперимент с черным ящиком. Учитель показывает детям как крутить ящик, чтобы из него выпала конфета. Крутят, елят конфеты. Затем с ящика снимается непрозрачное покрытие, ящик прозрачный, и становится видно, как можно за раз аытряхнуть все конфеты. Детеныши шимпанзе тут же вытряхивают все конфеты. Человеческие дети продолжают крутить, как их обучили, получая по одной конфете.
3. Детеныши шимпанзе, умеющие говорить на языке глухонемых, наученные пользоваться инструментами для повседневных нужд (пользование ложкой, вилкой ииножом для еды и т.д.), вырастя и родив своих детенышей, не учат своих детенышей своим умениям. Родитель, получив кашу в тарелке, ест ложкой, его детеныш ест руками; родитель режет яблоко ножом, детеныш кусает.

Я предположу, что базовая мутация, отличающая человека от других животных — это способность верить. При этом, следует обозначить критерии термина «вера»:
1. Источник веры. В ситуации детей/детенышей это родитель или другие старшие.
2. Более высокий приоритет веры, чем эмпирического опыта, отказ от эмпирики там, где можно принять на веру (игра в наперстки).
3. Принятое на веру не опровергается очевидным (эксперимент с черным ящиком).
Как производное от этих трех: Передача принятого на веру из поколения в поколение. Родители — первый источник веры ребенка. Когда ребенок вырастает, он находит себе другие источники веры — авторитеты, предпочитая оценивать принятое на веру выше эмпирического опыта.

В итоге, вера — основа цивилизации. Человек — цивилизованое животное.| Цитата || Печать || Комментарии:6 |

11 ноября 2023
  10:31   Почтовые ящики кибуца Нир Оз Красные
Почтовые ящики кибуца Нир Оз
user posted image

Красные стикеры — убитые.
Черные — похищенные.

© https://twitter.com/JeannetteBaron/status/1...970547900887460| Цитата || Печать || Комментарии:17 |

07 ноября 2023
  20:09   Анекдот
Анекдот
Мама с сыном на приеме у доктора:

— Доктор, каковы результаты нашего обследования?
— Ещё не готовы.
— А ваше мнение без результатов?
— Ну-у... Ваш сын или слабоумный, или копрофил.
— Ещё же нет результатов, как вы сделали такой вывод?
— Так у него же на футболке написано: «Я ❤ Палестину.»| Цитата || Печать || Комментарии:23 |

06 ноября 2023
  20:44    Как ООН помогала Газе:
Как ООН помогала Газе:
https://www.newsru.co.il/mideast/6nov2023/unrwal104.html :
Свернутый текст
Учителя UNRWA радостно приветствовали погромы 7 октября: опубликован разоблачающий доклад
время публикации: 06 Ноября 2023 г., 13:40 | последнее обновление: 06 Ноября 2023 г., 13:40

Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании (The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se)) опубликовал подробный доклад, в котором подробно и документально подтверждается уровень поддержки террора среди педагогов, работающих в образовательных учреждениях UNRWA и других сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. В отчете также указывают на прямую связь между совершенными 7 октября зверствами в отношении израильтян и пропагандой ненависти, которую годами вели и продолжают вести в финансируемых ООН школах палестинской автономии.

В соответствии с докладом, по меньшей мере 14 учителей и других сотрудников персонала школ UNRWA публично приветствовали совершенные террористами ХАМАС зверства и другие теракты в своих аккаунтах в социальных сетях. Так, Афаф Талаб, учительница одной из школ UNRWA в Газе, поделилась в своем аккаунте в Facebook видео, в котором резня 7 октября описывается как “первая настоящая победа” по пути “к освобождению всей Палестины”, приветствуется убийство “1000 человек за три часа” в израильских населенных пунктах, в результате чего “целые города опустели за одну ночь”. За две недели до “черной субботы” Талаб призывала Аллаха “уничтожить евреев”, при этом, по мнению авторов доклада, она намеренно написала эту фразу с ошибками, чтобы избежать разоблачения при помощи автоперевода, поскольку опасалась за свою работу на ООН.

Махмуд Абу Адхм, сотрудник UNRWA в Газе, 10 октября опубликовал призыв к ХАМАСу убивать израильских заложников, призывая “не проходить мимо пленников, не перерубив им шею, чтобы запугать врага”. Рануш Салах, в качестве места работы указавшая в социальных сетях систему образования UNRWA, 7 октября опубликовала пост, восхваляющий совершенные ХАМАСом убийства, и подчеркнула, что “это незабываемое прекрасное утро”. Педагог UNRWA Ибрагим аль-Азайза, проживающий в секторе Газы, разместил в своем аккаунте в Facebook видео разрушений, причиненных Израилю ракетным обстрелом, сопроводив его комментарием “Какое великолепное зрелище”.

В отчете приводятся данные, согласно которым не менее 100 боевиков ХАМАСа, совершивших теракты против Израиля, являются выпускниками системы образования UNRWA. По мнению авторов доклада, статистически весьма вероятно, что большинство из примерно 3000 террористов, совершивших 7 октября жестокие убийства, изнасилования, обезглавливания, пытки и похищения израильтян, также являются выпускниками школ, финансируемых ООН, и учениками педагогов, получающих от ООН зарплату.| Цитата || Печать || Комментарии:32 |

04 ноября 2023
  10:51    Неожиданно…
Неожиданно…


| Цитата || Печать || Комментарии:10 |

27 октября 2023
  22:49   -= Запись закрыта =-

Для получения доступа к закрытым записям обратитесь к автору дневника.

| Комментарии:24 |

11 октября 2023
  07:16   …
user posted image


| Цитата || Печать || Комментарии:45 |

Страницы: (41) 1 [2] 3 4 ... Последняя »
 
FatCat


Почтальоны


Регистрация 07.02.2006
E-mail Отправить
Приват Отправить
WWW Перейти
ICQ MrTheFatCat
Профиль Перейти
Рейтинг
Рейтинг: 4,8    Голосов: 46
Список друзей
alena153 alisa AмирA
Batterfly binom Cheburashka
cidoollor Elfgard FLY
I JELLYBEANS Kseniya
kvazimoda Lenchik Lili M
Maks B. Mike62 nickminsk
NikitA rominh tonika_007
Valentyna Алена* АндрейТ
Артверблюд жека Инсайт
Иринка76 К.Бегемот
Коньюнкция Кот Баюн
Любовь* Поехали Русалка
Секретный Физик ТАЯ
Чмоки Юка
Календарь
апрель 2024
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Статистика
Просмотры
Сегодня: 170
Всего: 1671598
Хосты
Сегодня: 105
Всего: 673102
Последний комментарий
[17] Еврейский юмор
14.04.2024 13:49
Написал: FatCat
[16] Много раз рассказыва...
14.04.2024 13:49
Написал: FatCat
[7] רק
03.04.2024 10:27
Написал: FatCat
[1] V шаг, чтоб ему…
26.03.2024 17:09
Написал: Mike62
[7] За кулисами 7 традиц...
23.03.2024 15:53
Написал: FatCat
[9] В личной переписке
17.03.2024 16:21
Написал: Гость_Cleopatra
[72] Любимые песни на ивр...
12.02.2024 18:56
Написал: FatCat
[9] Говорите, Бог (ВС) ...
23.01.2024 03:39
Написал: nickminsk
[11] А в Хайфе обстрел
21.01.2024 00:02
Написал: FatCat
[13] Так сколько же шаго...
14.01.2024 15:25
Написал: FatCat